Algemene leveringsvoorwaarden

 

 

De algemene leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de FENIT. Belangrijkste verschillen zitten in de aansprakelijke bedragen.

 

Een exacte en volledige weergave van de voorwaarden zullen nog op deze pagina van de site worden weergegeven.

 

De algemene voorwaarden zijn als volgt samen te vatten:
Aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Indien er, naar het oordeel van een rechter, wel aansprakelijkheid geldt is deze beperkt tot de maximale (geldelijke) hoogte van de omvang van de vergoeding voor de opdracht binnen het huidige kalenderjaar. Deze maximale hoogte is nog weer verder beperkt tot een hoogte van €100.000,-

 

Fenit voorwaarden

 

De beperking in hoogte van de vergoeding geldt voor zowel artikel 10.1, 10.2 als de optelsom van beide artikelen